Aanpassing Privacy Statement Peleman & Peeters Consulting

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.
Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Google Analytics

Bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering van diensten. Deze cookie wordt gebruikt voor het bijhouden van de client identifier (clientID). Privacy Policy van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Dit privacy statement beschrijft hoe wij persoonsgegevens , die wij van u ontvangen wanneer u:

  • uw persoonlijk curriculum vitae aan ons bezorgt
  • een vacature aan ons bezorgt
  • uw facturatiegegevens aan ons bezorgt
  • een klacht doorstuurt
  • informatie per email opvraagt omtrent onze diensten

verwerken en behandelen volgens de nieuwe richtlijnen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) die in kracht gaat vanaf 25 mei 2018.

1/ Wie zijn wij en waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Peleman & Peeters Consulting is een erkend wervings- en selectiebureau met erkenningsnr. VG1667/B.

Wij zijn gevestigd Burmtiendestraat 76 te 9140 Tielrode en BTW 0820.076.206.

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om u te linken aan concrete openstaande vacatures, om u spontaan voor te stellen bij bestaande klanten en/of nieuwe contacten (bedrijven), of om uw gegevens te optimaliseren in onze databank. Verder verwerken we uw gegevens ook voor een correcte facturatie dit voor geleverde diensten.

U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van e-mails of andere correspondentie door middel van een mail te sturen naar volgend emailadres: petra.peeters@ppconsulting of naar geert.peleman@ppconsulting.be.

2/ De beveiliging en bewaring van uw persoonsgegevens:

Wij bewaren uw persoonsgegevens in onze eigen databank om u alzo ten alle tijden te kunnen verwittigen van nieuwe vacatures. Indien de toestemming verleend blijft worden uw persoonsgegevens niet verwijderd uit onze bestanden. Enkel wanneer u zich hiervoor afmeldt via een naar ons gerichte mail zal de verwijdering uit onze bestanden gebeuren.

Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan beroepen wij ons op onze erkenning als kantoor. Mocht u toch onregelmatigheden hieromtrent vaststellen dan neemt u best contact op met Peleman & Peeters Consulting.

3/ Overdracht van uw persoonsgegevens aan derde:

Peleman & Peeters Consulting verstrekt uw gegevens niet aan niet betrokken partijen en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4/ Wat zijn uw rechten:

U heeft ten allen tijden het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te laten corrigeren of te laten verwijderen uit onze databank.

Indien u hierover klachten hebt kunt u deze ten allen tijden melden bij de :

Belgische Privacycommissie:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35

Email: commission@privacycommission.be.

5/ Bijkomende vragen over ons Privacy Statement?

Indien u toch nog vragen hebt over ons privacy beleid dan raden wij u aan contact op te nemen via:

Email: petra.peeters@ppconsulting.be

Tel: 0486/44.16.01

Adres: Burmtiendestraat 76 – 9140 Tielrode